Waterfilterkelder Heveadorp

Dit artikel verscheen op 20 oktober 2015 in het regionale nieuwsblad Hoog en Laag ter gelegenheid van de dag van de Renkumse inwoner, een ontmoetingsdag voor en door inwoners.

HEVEADORP In het 100-jarige Heveadorp trok de waterfilterkelder aan de Beeklaan 1 veel bekijks. Van 1908 tot 1915 bood Heveadorp onderdak aan Modelboerderij Huis ter Aa. De waterfilterkelder is een bedrijfsgebouwtje dat destijds onderdeel was van deze modelboerderij. De eigenaar van landgoed Duno en van de modelboerderij het Huis ter Aa was Joseph Wilhelm Frederik Scheffer. Lodewijk Rondeboom vertelde enthousiast over de waterfilterkelder. Vroeger was hij werkzaam bij het Geldersch Landschap en woont sinds 2006 in Heveadorp. “Nu ben ik actief bij de Bekenstichting (Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken). Er is altijd weinig aandacht geweest voor de waterfilterkelder. We hebben plannen om de kelder te restaureren en aan de Bekenstichting over te dragen.” Overigens gaat het niet zozeer om het opnieuw laten functioneren van de kelder. “Sowieso is er nog technisch onderzoek nodig. De staat van de fundering bijvoorbeeld is slecht. Er is ook al een begroting voor restauratie gemaakt (30.000 euro).” Een inwoonster: “Ik woon hier nu al 28 jaar, maar wist helemaal niet dat dit de bewuste waterfilterkelder was. Ik dacht meer aan een soort bunker.”

waterfilterkelder Renkum