WATEROVERLAST: van de geschiedenis moet je leren.

Gerard Herbers (Sonsbeek-parkgids) schreef de volgende ingezonden brief aan de Gelderlander. Hij werd op zaterdag 17 januari geplaatst.

Dat geldt niet alleen voor de ‘Vaderlandse Geschiedenis’ van de laatste 2000 jaar, maar ook voor de prehistorie. Een ‘leermoment’ uit de bodemgeschiedenis van ons land ligt in de laatste ijstijd, zo’n 50.000 tot 10.000 jaar geleden. Toen was de ondergrond stijf bevroren, net als nu in Noord Siberië. De heuvels, die als ‘stuwwallen’ waren gevormd door het ijs in de vóórlaatste ijstijd, werden door wind en smeltwater afgevlakt. Als in de zomer de bovenlaag ontdooide, onder invloed van zonlicht, kon het smeltwater niet in de grond zakken. Het stroomde als modder van de hellingen en vulde de dalen. Pas 10.000 jaar geleden, toen de bodem was ontdooid, kon het water in de poreuze ondergrond zakken. Zo ontstond het landschap van de smeltwaterdalen in Arnhem Noord, zoals we dat nu kennen.

De huidige landschapsinrichting lijkt enigszins op die situatie met die permanent bevroren ondergrond: wegen, parkeerplaatsen, paden en verharde tuinen voorkomen dat regenwater rechtstreeks de grond in zakt. Dat is niet alleen ongunstig bij hevige regenval, het zorgt er ook nog eens voor dat de grondwaterstand daalt.

Ik raad de verantwoordelijke instanties (gemeente, waterschap, afdeling Bossen en Parken) aan om het komende jaar na hevige regenval te controleren waar in de parken duidelijke zandsporen zijn achtergebleven. Op die plaatsen moet ‘retentie’ worden aangelegd in de vorm van spaarbekkens of ‘watervangers’ en zeker op hellingen zouden alleen noodzakelijke wegen mogen worden aangelegd, en dan ook nog van poreus materiaal.

Op die manier wordt het probleem van waterafvoer niet doorgeschoven naar de lagergelegen gebieden van de stad. Tuin- en andere grondeigenaren zouden wettelijk verplicht moeten worden een bepaald percentage van het oppervlak poreus te laten. Afschuiven betekent in dit geval letterlijk ‘overlast’ voor anderen.

Gerard Herbers (Sonsbeek-parkgids)