Waterproject in Epe voorkomt verdroging Veluwe

“al het water dat hier wordt onttrokken aan het grondwater,  wordt ook direct teruggebracht vanuit natuurlijk oppervlaktewater. ”

Vrijdag 13 november 2015 is de pomp die hiervoor zorgt in Epe in gebruik genomen. Er wordt niet meer onttrokken dan er geïnfiltreerd wordt. Een succes van de onzichtbare inspanningen van de Bekenstichting!

Zie hier voor een verslag in de Stentor.