Werkgroep cultuurhistorie binnen de Bekenstichting van start!

Woensdag 15 januari heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de opgerichte werkgroep cultuurhistorie.

In deze werkgroep zitten de volgende mensen: Jan van de Velde, Jan Koornberg, Jan-Olaf Tjabringa en Henri Slijkhuis. De werkgroep gaat zich met de volgende drie aspecten bezig houden.

    1. Leveren van bijdragen aan publicaties en excursies over cultuurhistorische onderwerpen, gerelateerd aan de beken, watermolens en het direct aanliggende landschap, die leiden tot vergroting publieke waardering.
    2. Signaleren van kansen en bedreigingen en het formuleren van voorstellen daarvoor. Deze voorstellen worden tijdig bij het bestuur ingebracht ten behoeve van overleg met instanties (kansen) of inspraak/zienswijze tav ruimtelijke bedreigingen. Voor deze taak is de werkgroep ook afhankelijk van informatie via DB en contactpersonen.
    3. Het initiëren van projecten en/of organisaties/particulieren wijzen op kansen.

De stichting zal vrijwel nooit in staat zijn een project zelf te financieren maar kan wel initiator en partner zijn om kansen uit te werken en hieraan een bijdrage in natura of een (bescheiden) financiële bijdrage leveren.

De volgende taakverdeling is afgesproken. Henri Slijkhuis gaat zich richten op het leveren van bijdragen aan publicaties en excursies, terwijl Jan Koornberg de signaleringstaak op zich neemt. Jan van de Velde gaat zich vooral bezig houden met het initiëren van projecten. Jan-Olaf Tjabringa treedt op als adviseur en is gastheer voor de werkgroep.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Henri Slijkhuis (hgslijkhuis@hotmail.com).