Wijerd december 2015 verschenen

Leuk om te lezen tijdens de kerstvakantie, de nieuwe Wijerd van december 2015:

omslag Wijerd dec 2015

In het nieuwste kwartaalblad de Wijerd van de Bekenstichting aandacht voor een breed scala aan beekgerelateerde  onderwerpen over de hele Veluwe. Een rode draad vormt dit keer echter het werk van vrijwilligers die actief zijn voor de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken zoals de naam officieel luidt. Op tal van manieren wordt  hun inzet belicht.

Zo is er de onderscheiding van voorzitter Jan van de Velde tot ridder van Gelre. Daarmee werden ook  alle vrijwilligers die de organisatie runnen bedankt voor hun inzet. De stichting draait volledig op de inzet van mensen die de beken op de Veluwe een warm hart toedragen. Zo heeft elke beek minstens één contactpersoon die toezicht houdt op de beek en alle ontwikkelingen in de gaten houdt zoals vervuiling,  de hoeveelheid water  en het dieren-en plantenleven. Ook overlegt de contactpersoon met natuurorganisaties over hun activiteiten en met gemeentes over bestemmingsplannen en  tal van andere zaken. Deze vrijwilligers worden door de Bekenstichting zelf opgeleid.

Verder zijn er binnen de Bekenstichting mensen actief die hun sporen verdiend hebben op het gebied van biologie, hydrologie en cultuurhistorie. Dat is nodig om een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor bijvoorbeeld de Waterschappen die op de Veluwe actief zijn. Daarnaast zijn er mensen bezig met  voorlichting geven op scholen, informatiemateriaal maken en wandelingen uitzetten. De Stichting , die onlangs de  Anbi status mocht  opwaarderen tot culturele Anbi,  is nog naarstig op zoek naar mensen die ervaring hebben met fondsenwerving.

Vrijwilligers zijn ook actief bij het onderhoud van beken. In de Wijerd een artikel over een recent gevormde vrijwilligersgroep in Eerbeek die  het onderhoud  van een aantal beken voor haar rekening neemt. Op de hele Veluwe zijn dit soort groepen actief.  Dat brengt hoofdredacteur Henri Slijkhuis tot de vraag hoe ver vrijwilligerswerk moet gaan. Hij zwengelt een discussie aan over  waar overheidstaken ophouden en vrijwilligerstaken beginnen en de rol van de Bekenstichting daarin. Een interessante discussie in het kader van de participatiemaatschappij.

Vraag de Wijerd aan via info@sprengenbeken.nl of wordt donateur en krijg de Wijerd elk kwartaal toegestuurd.