Zienswijze ingediend bij het gemeentebestuur van Hattem

Het buitenbad van zwembad De Watermulder, dat nu buiten gebruik is, was vroeger een deel van de wijerd van de voormalige uit de 14e eeuw daterende korenmolen, de Onderste Molen van Molecaten. Aan de oostkant van het openluchtbad staat nog een bakstenen witgeschilderd gebouwtje, een deel van de voormalige molen. Daarnaast bevindt zich de waterval. Het geheel wordt gevoed door de Molecatense Beek.

Voor het gebied waarop het gebouw van het binnenzwembad, het buitenbad en de ligweiden zich bevinden is nu door de gemeente Hattem de bestemming Kantoor voorgesteld.
De Bekenstichting heeft hier grote moeite mee. Het gaat om een cultuurhistorisch monument dat niet verloren mag gaan. Bebouwing betekent een onherstelbaar verlies van cultureel erfgoed. Gevolg is ook een vervlakking van het landschap en een dissonant in relatie tot het prachtige kamerlandschap dat eraan grenst.

Als belanghebbende heeft onze stichting bij het gemeentebestuur een zienswijze ingediend waarin gepleit wordt het gebied de bestemming (Cultuurhistorisch) Water te geven.

Ook de Vereniging Landschap en Milieu Hattem en de Gelderse Natuur en Milieufederatie beijveren zich om dit cultuurhistorisch monument te behouden.