Zonder vrijwilligers geen Bekenstichting

(Dit artikel is verschenen in de Wijerd van december 2015)

Van de voorzitter

Onze Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg De Bekenstichting, is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het voortbestaan van de fraaie sprengen en beken op de Veluwe en het behoud en herstel van de molenplaatsen waarmee ze vaak een zogenaamd  ensemble vormen.

Het gaat dan om  vele tientallen beken die vanaf de 14e eeuw zijn gegraven en aangelegd om  honderden watermolens van voldoende water te voorzien. Deze combinaties waren vele eeuwen lang de economische drager op de Veluwe.  Over dat aspect  ging de uitzending van ridders van Gelre van Omroep Gelderland  op 2 november.  Ik was gevraagd mijn medewerking te verlenen aan dit interessante programma  dat in de historie van Gelderland duikt. Ik  heb uitgelegd hoe belangrijk in het verleden de beken en watermolens waren voor de economische groei en hoe belangrijk het is dat we ze nu weten te behouden  als monumenten uit het verleden.  Nu leveren die unieke combinaties van stromend water en watermolens of molenplaatsen een bijdrage aan het plezier van de bewoners, toeristen en recreanten. Toerisme en recreatie  zijn  tegenwoordig een belangrijke economische pijler op de Veluwe waaraan de beken en sprengen  dus opnieuw een bijdrage leveren.

In de uitzending werd ik als waardering voor  mijn inzet voor de Bekenstichting uitgeroepen tot Ridder van Gelre. De onderscheiding  was echter vooral bedoeld voor het werk van de Bekenstichting waarin ik maar een klein radertje  in het geheel  ben. Met enkele tientallen vrijwilligers houden we onze stichting draaiend en aantrekkelijk. Enkele van hen kunnen zich maar een paar uur per maand voor de Bekenstichting inzetten anderen  hebben meer tijd beschikbaar.  Aan iedereen die op welke wijze dan ook actief is voor de Bekenstichting draag ik deze onderscheiding dan ook graag op. Zonder jullie zouden we ons belangrijke werk niet kunnen doen.

Toch zouden we nog wel veel meer willen doen. Er liggen zoveel uitdagingen die vragen om aandacht en daadkracht. We moeten ons  echter  beperken en prioriteiten stellen. In het komende jaar 2016 gaan we vooral  werken aan onze contacten met beleidsmakers bij overheden en andere organisaties   zoals het Gelders Genootschap, het  Geldersche Landschap en Kasteelen GLK en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  Natuurlijk blijft het samen optrekken met het  Waterschap Vallei en Veluwe ook een speerpunt. Op dat gebied is er goed nieuws .  Zij zijn namelijk blij met ons aanbod tot samenwerking en gaan graag met ons in gesprek over bijvoorbeeld  restopgave-projecten als zij hiermee van start gaan. Ook het waterschap vindt de cultuurhistorische  en natuur waarde van beken en sprengen een belangrijk onderwerp.  Ze geven te kennen  zich in te willen zetten  om de huidige waarden te bewaren en kansen voor verbetering te benutten.

Met  al die enthousiaste vrijwilligers enerzijds en  organisaties die zich samen met ons sterk willen maken voor gezamenlijke belangen anderzijds, heb ik er alle vertrouwen in dat 2016 een mooi jaar gaat worden voor de Bekenstichting.

Jan van de Velde, voorzitter Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken
december 2015